Túi zip 16x24-4cm kraft da bò

Túi zip 16x24-4cm kraft da bò

  • MP810

*.Zip 16x24+4

khoảng 11,8gr/túi

dưới 100gr= 30k/100gr

100gr=22k/100gr 

200gr = 21k/100gr 

500gr = 20k/100gr 

1kg = 19k/100gr 

2kg =18k/100gr

túi zipper trong, túi zipper đáy đứng, túi zipper giấy, túi kraft, túi zipper khóa kéo, túi zip giấy, túi đựng chè, túi đựng hoa quả sấy, túi đựng hoa khô, túi đựng, túi zip bạc dày, sản xuất túi zip, túi zip giá rẻ, bán buôn số lượng lớn, túi đựng bột, túi zip giấy bạc

túi zipper trong, túi zipper đáy đứng, túi zipper giấy, túi kraft, túi zipper khóa kéo, túi zip giấy, túi đựng chè, túi đựng hoa quả sấy, túi đựng hoa khô, túi đựng, túi zip bạc dày, sản xuất túi zip, túi zip giá rẻ, bán buôn số lượng lớn, túi đựng bột, túi zip giấy bạc

Túi zip 16x22-4cm kraft da bò

30,000 ₫

Zip 16x22 +4  khoảng 11,8gr,tui dưới 100gr=30k/túi 100gr=22k/100gr  200gr = 21k/100gr  500gr = 20k/100gr  1kg = 19k/100gr 

Túi zip 16x24-4cm mặt trong mặt vàng

30,000 ₫

Túi zip 16x24+4cm mặt trong mặt vàng khoảng 5,6gr/túi Dưới 100gr =30k/100gr 100gr=27k/100gr  200gr = 26k/100gr  500gr = 25k/100gr  1kg = 24k/100gr  2kg =23k/100gr 

Túi zip 16x24-4cm kraft da trắng sữa

30,000 ₫

Túi kraft trắng sữa 16x24+4cm   khoảng 11,8gr/túi Dưới 100gr =30k/100gr 100gr=25k/100gr  200gr = 24k/100gr  500gr = 23k/100gr  1kg = 22k/100gr  2kg= 21k/100gr

Túi zip 16x24-4cm mặt trong mặt bạc

30,000 ₫

Zip 16x24+4 mặt trong mặt bạc     khoảng 5,6gr/túi Dưới 100gr =30k/100gr 100gr=25k/100gr  200gr = 24k/100gr  500gr = 23k/100gr  1kg = 22k/100gr  2kg =21k/100gr túi zipper trong, túi zipper đáy đứng, túi...