Cốc nhựa 1l có tay cầm

Cốc nhựa 1l có tay cầm

  • MP_751

30K 1C

Thìa đong 2ml

3,000 ₫

Thìa đong 2ml 3k/ 1 chiếc 5k/ 2 chiếc 10 chiếc 2.2k/ 1 chiêc 20 chiếc 2k/ 1 chiếc 50 chiếc 1.8k/ 1 chiếc 100 chiếc 1.6k/ 1 chiếc 200c 1.4k 1c

Thìa xúc kem

10,000 ₫

10k 10 chiếc 40k 50 chiếc 60k 100 chiếc

Pipet nhựa 2ml 3k 1 chiếc

3,000 ₫

Pipet nhựa 2ml 3k/ 1 chiếc 3k 1 c 5 chiếc 2.4k/ 1 chiếc 10 chiếc 2k/ 1 chiếc 20 chiếc 1.5k chiếc 50 chiếc 1.2k/ 1 chiếc 100 chiếc 1.k/ 1 chiếc 200 c 800đ

Phễu nhựa pp mini 5k 1 chiếc

5,000 ₫

Phễu nhựa mini 5k / 1 chiếc 10 chiếc 3.8k/ 1 chiếc 20 chiếc 3.4k/ 1 chiếc 50 chiếc 3.2k/ 1 chiếc

Thìa xúc kem 10k/ 10 cái

10,000 ₫

10 chiếc 10k 50 chiếc 40k 100 chiếc 70k

Thanh trộn silicon 1

30,000 ₫

Thanh trộn silicon 1 30k 1 thanh 5 thanh 28k 1 thanh trộn 10 thanh 27k 1 thanh trộn

Thanh trộn silicon 2

20,000 ₫

Thanh trộn silicon 2 20k 1 thanh 5 thanh 18k 1 thanh trộn 10 thanh 17k 1 thanh trộn

Thanh trộn silicon 3

20,000 ₫

Thanh trộn silicon 3 20k 1 thanh 5 thanh 18k 1 thanh trộn 10 thanh 17k 1 thanh trộn

Thanh trộn silicon 4

25,000 ₫

Thanh trộn silicon 4 25k 1 thanh 5 thanh 23k 1 thanh trộn 10 thanh 22k 1 thanh trộn