Bàn cắt giấy A4 Deli 8014

Bàn cắt giấy A4 Deli 8014

  • MP_705

Bàn cắt kẻ vạch ô vuông, cắt được nhiều khổ giấy (khổ giấy tối đa
- Mặt bàn và Dao cắt bằng thép chống rỉ, lưỡi dao cắt sắc ngọt
- Kiểu cắt: dao dập, có thước đè kẹp vật gia công
- Mỗi lần cắt được 10 tờ giấy
- Kích thước: 300 x 250 mm
- Trọng lượng: 2,5kg

Dây buộc tóc

10,000 ₫

10k 1 chiếc 10 chiếc 8.5k 1 chiếc 20 chiếc 8k 50 chiếc 7.5k 100 chiếc 7k 200 chiếc 6.5k >1000 c call